Svenska Popfabriken - Klippan

SVENSKA POPFABRIKEN, KLIPPAN*

 

Alla välkomna;
           stora som små. ...är en ideell förening, vars syfte är att främja Klippans musikliv på olika sätt. Detta gör vi bl a genom att:
I rest my case! - arrangera en årlig musikfest i Klippans stadspark,
- tillhandahålla en replokal för banden,
- driva en inspelningsstudio för medlemmar och allmänhet.
Hustomtar oxå. Den här hemsidan är ämnad att dels informera om föreningen, banden och studion, dels berätta om Svenska Popfabrikens historia och nuvarande verksamhet på olika sätt.*
 
Denna hemsida uppdateras inte. För information om Svenska Popfabriken, mejla vår ordförande Roger Elovsson eller sök upp oss på sociala media.
 

 

 

 

Webbansvarig: Roger Sjunner

© Svenska Popfabriken, 2004-