FÖRENINGEN

Svenska Popfabriken är en ideell förening, dvs förutsättningen för föreningens verksamhet är att dess medlemmar ställer upp och lägger en del av sin fritid på allt det som ska fixas och donas med.
 
Att bli medlem i Svenska Popfabriken är lätt. Medlemsavgiften är 200:-/år, och betalas in på BG 550-1143. Glöm inte ange namn och telefonnummer på talongen. Om du meddelar oss din epostadress också, så skickar vi kallelse till/protokoll från våra möten, där alla medlemmar är välkomna att delta. Du kan också kontakta Tobbe, vår ordförande, om det är något du undrar innan du väljer att bli medlem.
 
Svenska Popfabrikens syfte är att främja musikutövandet i Klippan, och främst för föreningens medlemmar. Detta gör vi genom att tillhandahålla en replokal, en inspelningsstudio, och genom att anordna konserter och släppa skivor.
 
Man måste inte vara musiker för att vara medlem i Svenska Popfabriken. Studiotekniker, konsertarrangörer eller demonproducenter m m är lika välkomna och behövliga!
 
 

Webbansvarig: Roger Sjunner

© Svenska Popfabriken, 2004-2008